Artikel

Ribes nigrum L.

Zwarte bes

bron: Saxo (2005), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)
bron: Saxo (2005), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)

Naamgeving

GrinTax Ribes nigrum L.
The Plant list Ribes nigrum L.
Nederlandse naam Zwarte besRelatie met cultuurgewas
zwarte bes primaire genenpool
kruisbes tertiaire genenpool
aalbes zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa koel-gematigde streken
Azië koel-gematigde streken
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Ribesnigrum_EU_C26-small.png
Ribesnigrum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.ehvggp
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.ehvggp

Pessimistisch scenario

Ribesnigrum_EU_C85-small.png
Ribesnigrum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort