Artikel

Trifolium campestre Schreb.

Liggende klaver

bron: Tomas Čekanavičius (2008), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Tomas Čekanavičius (2008), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Trifolium campestre Schreb.
The Plant list Trifolium campestre Schreb.
Nederlandse naam Liggende klaverRelatie met cultuurgewas
Rode klaver zelfde geslacht
Witte klaver zelfde geslacht
Onderaardse klaver zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa niet in de meest noordelijke delen
Azië Zuidwest-Azië
Afrika Noord-Afrika
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trifoliumcampestre_EU_C26-small.png
Trifoliumcampestre_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.27jgzv
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.27jgzv

Pessimistisch scenario

Trifoliumcampestre_EU_C85-small.png
Trifoliumcampestre_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort