Artikel

Trifolium striatum L.

Gestreepte klaver

bron: Fornax (1988), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)
bron: Fornax (1988), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)

Naamgeving

GrinTax Trifolium striatum L.
The Plant list Trifolium striatum L.
Nederlandse naam Gestreepte klaverRelatie met cultuurgewas
klaver zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen zeldzaam
Status Rode Lijst: kwetsbaar
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Friesland

 • Gaasterland (SBB [m])

Gelderland

 • Balgoijse Meer (SBB [m])
 • Groesbeek (SBB [z])
 • Ooijpolder en Millingerwaard (SBB [m])
 • Oostereng (SBB [m])
 • Wageningse Uiterwaarden (SBB [m])
 • Wolfheze (NM [z])

Limburg

 • Bergerbos (SBB [m])
 • Bergjes (SBB [z])
 • Heuloerbroek (SBB [m])
 • Maasoevers Limburg (SBB [z])
 • Maasvallei (NM [m])
 • Rivierduintjes (NM [m])
 • Swalmdal (SBB [z])
 • Zelderse Driessen (SBB [z])

Noord-Brabant

 • Bommelerwaard-West Komgronden (SBB [z])
 • Cuijkse Land (SBB [m])
 • Keent en Reek (SBB [m])
 • Oeffelter Meent (SBB [z])

Noord-Holland

 • Duinen van Texel (SBB [z])
 • Lage Land van Texel (NM [m])

Zeeland

 • Grevelingen (SBB [z])
 • Walcheren (SBB [m])
 • West-Zeeuws-Vlaanderen (SBB [m])
 • Zuiddorpe (SBB [m])

Zuid-Holland

 • Duinen van Goeree (NM [m])
 • Volgerland (NM [m])

B) In genenbank

 • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

 • rood: vindplaatsen van de soort
 • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa noordelijk tot in Schotland, Zuid-Zweden en Zuidwest-Rusland
Azië Middellandse-Zeegebied
Afrika Middellandse-Zeegebied
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd in Chili
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trifoliumstriatum_EU_C26-small.png
Trifoliumstriatum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.zqdout
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.zqdout

Pessimistisch scenario

Trifoliumstriatum_EU_C85-small.png
Trifoliumstriatum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort