Toegang tot CWR

Aanpak

Vanwege hun bedreigde status ligt de prioriteit van CGNs inzamelprogramma op de Rode Lijst CWR. Voor elk van deze soorten zijn op basis van biogeografische gegevens en data van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geschikte populaties geselecteerd voor het bemonsteren van de genetische diversiteit van de soorten in Nederland. Voor de 53 Rode Lijst CWR soorten werden in totaal ca. 300 populaties geselecteerd (zie illustratie).

Elk jaar kiest het CGN een aantal gebieden voor het bemonsteren van geselecteerde Rode Lijst CWR populaties. Daarbij worden tevens zaden verzameld van onbedreigde CWR die in die gebieden voorkomen omdat gestreefd wordt om uiteindelijk de diversiteit van alle CWR veilig te stellen. Na verzameling worden de zaadmonsters geschoond, gedroogd en vervolgens vacuümverpakt bij -20˚C opgeslagen in de bewaarfaciliteit van het CGN. Tevens wordt door middel van een kiemproef de kiemkracht van de monsters gecontroleerd en alle relevante gegevens over de zaadmonsters gedocumenteerd. Inmiddels (eind 2023) zijn 271 zaadmonsters verzameld van in totaal 119 CWR. Over het inzamelprogramma heeft het CGN een brochure ontwikkeld, die hier kan worden gedownload.

Verzamelen1b.png

Deelnemers

Het verzamelen van zaden van de meer dan 200 soorten door heel Nederland is een enorme uitdaging, waarbij het CGN alle ondersteuning kan gebruiken. Er wordt dan ook actief samengewerkt met lokale beheerders en vrijwilligers en met de Stichting het Levend Archief. Tot en met eind 2023 hebben onderstaande personen bijgedragen aan het verzamelprogramma, waarvoor heel veel dank

Beenackers, Erik-Jan Harmsel, Ruben ter Rooijackers, Frank
Boer, Johan de Herder, Jeanette den Rooijen, Nils van
Bohm, Sina Hintum, Theo van Schaminée, Abel
Bonnemayer, Jos Hoekstra, Roel Schaminée, Esther
Bouman, Alde Huiskes, Rik Schaminée, Joop
Breet, Mikay Jacobusse, Chiel Smits, Jorik
Bruijn, Lana de Jansen, Jan Speksnijder, Erik
Bruinsma, Ben Jasper, Niki Tas, Kenneth
Calle, Pepijn Klinge, Frank Treuren, Rob van
Dooijeweert, Willem van Lemmens, Mirjam Velzen, Ton van
Eimers, Niels Lemmens, Roel Versteeg, Aad
Gielen, Roelof Lievers, Rik Wolfs, Rian
Gorrée, Marieke Logister, Anneke Zoest, Koen van
Groot, Wim de Meiracker, Nika van den Zwart, Awie de
Hagen, Harrie van der Pokorni, Omar

Achtergrondinformatie

Home: CWRnl.nl