Verzamelen van zaad

Zaden verzamelen

Gebieden waarin CWR voorkomen zijn niet altijd open voor het algemene publiek, wat betekent dat toestemming van de eigenaar of beheerder van het terrein nodig is voor toegang en bemonstering. Daarnaast dient gerealiseerd te worden dat plantensoorten een beschermde status kunnen hebben volgens de Omgevingswet. Die wettelijke bescherming betekent dat alles wat schadelijk is voor dergelijke soorten verboden is.

CGN

In de nationale genenbank maken wilde soorten deel uit van de collectie van het CGN. Zaadmonsters uit deze collectie kunnen beschikbaar worden gemaakt voor veredeling, onderzoek en educatie. Op de website van het CGN kan online worden gezocht naar CWR en zaadmonsters daarvan worden aangevraagd. Bij de aanvraag dient een overeenkomst, de standard material transfer agreement (SMTA), getekend te worden. Het huidige CWR inzamelingsprogramma van het CGN is vooralsnog bedoeld als veiligheid back-up voor in situ conservering, wat betekent dat zaadmonsters van dit programma niet beschikbaar worden gesteld voor distributie. Het CGN kan wel als tussenpersoon optreden tussen organisaties die geïnteresseerd zijn in Nederlandse CWR en de eigenaar van een terrein waarin CWR voorkomen. Voorwaarden voor toegang en bemonstering kunnen dan tussen aanvrager en terreineigenaar worden afgestemd.

Andere actoren

In Nederland bestaan verschillende aanbieders van zaden van Nederlandse wilde plantensoorten, waaronder Biodivers, de Cruydt-Hoeck, de Bolderik en NL Bloeit!. Door het CGN wordt voor het inzamelen van zaden samengewerkt met ‘het Levend Archief’, een initiatief dat als doel heeft een nationale zadencollectie van de Nederlandse flora op te bouwen voor conservering en gebruik.

Achtergrondinformatie

Home: CWRnl.nl