Artikel

Asparagus officinalis subsp. prostratus (Dumortier) Corbiere

Liggende asperge

bron: Roel Hoekstra, CGN 2014
bron: Roel Hoekstra, CGN 2014

Naamgeving

GrinTax Asparagus prostratus Dumort.
The Plant list Asparagus officinalis subsp. prostratus (Dumortier) Corbiere
Nederlandse naam Liggende aspergeRelatie met cultuurgewas
asperge secundaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen zeldzaam
Status Rode Lijst: kwetsbaar
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Friesland

 • Terschelling (SBB [z])

Limburg

 • Maasoevers Limburg (SBB [m])

Noord-Holland

 • Elswout (SBB [m])
 • Middenduin (SBB [z])
 • Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NM [z])

Zeeland

 • Voornes Duin (NM [z])

Zuid-Holland

 • Coepelduinen (SBB [z])
 • Duinen van Goeree (NM [z])
 • Klein Zwitserland (SBB [m])
 • Noordwijk (SBB [z])
 • Voorne-Putten (SBB [m])
 • Wassenaar (SBB [z])
 • Westduinpark (SBB [z])

B) In genenbank

 • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

 • rood: vindplaatsen van de soort
 • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

 • groen: verspreidingsgebied

Verspreidingsgebied
Europa langs kust W. Europa
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
kaart naar: Q.O.N. Kay, E.W. Davies & T.C.G. Rich (2001) Bot.J.Linn.Soc. 137:127-137
kaart naar: Q.O.N. Kay, E.W. Davies & T.C.G. Rich (2001) Bot.J.Linn.Soc. 137:127-137

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Asparagusprostratus_EU_C26-small.png
Asparagusprostratus_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.byxoir; 10.15468/dl.yoyn4w
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.byxoir; 10.15468/dl.yoyn4w

Pessimistisch scenario

Asparagusprostratus_EU_C85-small.png
Asparagusprostratus_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort