Artikel

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Harig vingergras

bron: Joop Verburg & Cor Nonhof, Verspreidingsatlas 2015
bron: Joop Verburg & Cor Nonhof, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
The Plant list Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Nederlandse naam Harig vingergrasRelatie met cultuurgewas
fonio zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa in een warm of gematigd klimaat, niet in N-Europa
Azië in een warm of gematigd klimaat, niet in Midden- en NO-Azië
Afrika in een warm of gematigd klimaat ontbreekt in grote delen van C-Afrika
Noord-Amerika in een warm of gematigd klimaat
Zuid-Amerika in een warm of gematigd klimaat
Australië in een warm of gematigd klimaat
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Digitariasanguinalis_EU_C26-small.png
Digitariasanguinalis_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.r3xplh
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.r3xplh

Pessimistisch scenario

Digitariasanguinalis_EU_C85-small.png
Digitariasanguinalis_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort