Artikel

Salsola kali L.

Stekend loogkruid

bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015
bron: Adrie van Heerden, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Salsola kali L.
The Plant list Salsola kali L.
Nederlandse naam Stekend loogkruidRelatie met cultuurgewas
loogkruid primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa gematigde streken
Azië gematigde streken
Afrika aan de kust van Noord-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Salsolakali_EU_C26-small.png
Salsolakali_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.scadyo
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.scadyo

Pessimistisch scenario

Salsolakali_EU_C85-small.png
Salsolakali_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort