Artikel

Solanum dulcamara L.

Bitterzoet

bron: Roel Hoekstra, CGN 2014
bron: Roel Hoekstra, CGN 2014

Naamgeving

GrinTax Solanum dulcamara L.
The Plant list Solanum dulcamara L.
Nederlandse naam BitterzoetRelatie met cultuurgewas
aubergine zelfde geslacht
tomaat zelfde geslacht
aardappel zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa gematigde streken
Azië gematigde streken
Afrika Noord-Africa
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Solanumdulcamara_EU_C26-small.png
Solanumdulcamara_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.mcxqnz
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.mcxqnz

Pessimistisch scenario

Solanumdulcamara_EU_C85-small.png
Solanumdulcamara_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort