Artikel

Trifolium medium L.

Bochtige klaver

bron: Christian Fischer (2011) publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Christian Fischer (2011) publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Trifolium medium L.
The Plant list Trifolium medium L.
Nederlandse naam Bochtige klaverRelatie met cultuurgewas
Rode klaver tertiaire genenpool
Witte klaver zelfde geslacht
Onderaardse klaver zelfde geslachtFLORON gegevens (2024)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen zeldzaam
Status Rode Lijst: kwetsbaar
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2024
© NDFF, 2024

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

 • rood: laatst waargenomen in 2000 of daarna
 • blauw: laatst waargenomen vòòr 2000
 • gele cirkel: niet wild.
 • bron: Verspreidingsatlas.nl
- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa niet in een groot deel van Noord-Scandinavië en het Middellandse-Zeegebied
Azië West-Azië
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trifoliummedium_EU_C26-small.png
Trifoliummedium_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.dwnffn
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.dwnffn

Pessimistisch scenario

Trifoliummedium_EU_C85-small.png
Trifoliummedium_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort

 • Nederland: Verspreidingsatlas.nl (FLORON), Waarneming.nl, Soortenbank.nl (Naturalis Biodiversity Center), NL Soortenregister (Naturalis Biodiversity Center)
 • België: waarnemingen.be, wilde-planten.nl (native and naturalized plant species in The Nederlands and Belgium; K.M. Dijkstra)
 • Duitsland: FloraWeb.de (Wildpflanzen und Vegetation Deutschlands; Bundesamt für Naturschutz)
 • UK: Ecological Flora of the British Isles (Univ. of York)
 • Ierland: Flora of Ireland (National Biodiversity Data Centre)
 • Frankrijk: Tela-Botanica.org (La botanique francophone)
 • Spanje: Anthos.es (in tab 'Searches' selecteer tevens knop 'Search including synonyms'. Vervolgens de te tonen soort aanvinken.)
 • Italië: Flora Italiana
 • EOL.org (Encyclopedia of Life)