Artikel

Vicia tenuifolia Roth

Stijve wikke

bron: Fornax (1989), publisher: Wikimedia Commons  (GFDL license)
bron: Fornax (1989), publisher: Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Vicia tenuifolia Roth
The Plant list Vicia tenuifolia Roth
Nederlandse naam Stijve wikkeRelatie met cultuurgewas
faba boon zelfde geslacht
wikke zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: kwetsbaar
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Friesland

  • De Deelen (SBB [m])

Noord-Brabant

  • Mirandolles Heike (NM [m])

Utrecht

  • Leersum (SBB [m])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Zuid- en Midden-Europa, noordwestelijk tot in Nederland
Azië Zuidwest- en Midden-Azië
Afrika Noordwest-Afrika
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Viciatenuifolia_EU_C26-small.png
Viciatenuifolia_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.62ln4m
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.62ln4m

Pessimistisch scenario

Viciatenuifolia_EU_C85-small.png
Viciatenuifolia_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort