Artikel

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Glanshaver

bron: Sten Porse (2007) Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Sten Porse (2007) Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
The Plant list Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Nederlandse naam GlanshaverRelatie met cultuurgewas
glansgras primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië Kaukasus
Afrika Noordwest-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Arrhenatherumelatius_EU_C26-small.png
Arrhenatherumelatius_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.qei3zt
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.qei3zt

Pessimistisch scenario

Arrhenatherumelatius_EU_C85-small.png
Arrhenatherumelatius_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort