Artikel

Atriplex portulacoides L.

Gewone zoutmelde

bron: Velela (2005), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)
bron: Velela (2005), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)

Naamgeving

GrinTax Halimione portulacoides (L.) Aellen
The Plant list Atriplex portulacoides L.
Nederlandse naam Gewone zoutmeldeRelatie met cultuurgewas
tuinmelde zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen vrij zeldzaam
Status Rode Lijst: kwetsbaar
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Friesland

 • Ameland (SBB [z])
 • Dongeradiel (SBB [z])
 • Gooijumerpolder (NM [m])
 • Griend (NM [z])
 • Nationaal Park Schiermonnikoog (NM [z], SBB [z])
 • Terschelling (SBB [z])
 • Vlieland (SBB [z])

Groningen

 • Hogeland Noord (SBB [m])
 • Lauwersmeer (SBB [m])
 • Oldambt (SBB [m])
 • Rottum (SBB [z])
 • Uithuizerwad (NM [z])

Noord-Holland

 • De Schorren (NM [z])
 • Duinen van Texel (SBB [z])
 • Harger- en Pettemerpolder (NM [m])
 • Kleiput Vatrop (SBB [m])
 • Lage Land van Texel (NM [m])
 • Marskepoeltjes (SBB [m])
 • Normerven (SBB [m])
 • Oude en Nieuwe Land van Texel (SBB [m])

Zeeland

 • Axel-Zaamslag (SBB [m])
 • Bloemdijken van Zuid-Beveland (NM [m])
 • Braakman (SBB [m])
 • De Poel (NM [m])
 • Fort Ellewoutsdijk (NM [m])
 • Grevelingen (SBB [m])
 • Hontenisse-Hulst (SBB [m])
 • Inlaag 1887 (NM [m])
 • Inlaag 2005 (NM [m])
 • Jacobspolder (NM [m])
 • Katse Plaat (NM [m])
 • Kop van Schouwen (SBB [m])
 • Kwistenburg (NM [m])
 • Neeltje Jans (NM [m])
 • Noord-Beveland (SBB [m])
 • Oosterschelde-Noord (SBB [z])
 • Platen van Hulst (NM [z])
 • Reimerswaal (SBB [m])
 • Schouwen-Duiveland (SBB [z])
 • Slot Haamstede (NM [m])
 • 't Sloe (NM [m])
 • Tholen (SBB [m])
 • Veerse Meer (SBB [m])
 • Verdronken Land van Zuid-Beveland (NM [z])
 • Walcheren (SBB [m])
 • Westerschelde-Noord (SBB [m])
 • Westerschelde-Zuid (SBB [z])
 • West-Zeeuws-Vlaanderen (SBB [m])
 • Zuid-Beveland (SBB [m])
 • Zuidgors (NM [z])
 • Zuidkust van Schouwen (NM [m])

Zuid-Holland

 • Coepelduinen (SBB [m])
 • Duinen van Goeree (NM [z])
 • Kop van Goeree (NM [m])
 • Krammer-Volkerak (SBB [m])

B) In genenbank

 • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

 • rood: vindplaatsen van de soort
 • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa langs de kust in het Middellandse-Zeegebied en in West-Europa
Azië langs de kust in het Middellandse-Zeegebied
Afrika langs de kust in het Middellandse-Zeegebied
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Atriplexportulacoides_EU_C26-small.png
Atriplexportulacoides_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.du4zst
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.du4zst

Pessimistisch scenario

Atriplexportulacoides_EU_C85-small.png
Atriplexportulacoides_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort