Artikel

Corylus avellana L.

Hazelaar

bron: MPF (2004), Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: MPF (2004), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Corylus avellana L.
The Plant list Corylus avellana L.
Nederlandse naam HazelaarRelatie met cultuurgewas
hazelnoot primaire genenpool
boomhazelaar secundaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa niet in het noordelijkste deel
Azië tot aan de Kaspische Zee
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Corylusavellana_EU_C26-small.png
Corylusavellana_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.18cy3q
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.18cy3q

Pessimistisch scenario

Corylusavellana_EU_C85-small.png
Corylusavellana_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort