Artikel

Daucus carota L.

Peen

bron: Roel Hoekstra, CGN 2013
bron: Roel Hoekstra, CGN 2013

Naamgeving

GrinTax Daucus carota L.
The Plant list Daucus carota L.
Nederlandse naam PeenRelatie met cultuurgewas
peen primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa gematigd of warm klimaat
Azië gematigd of warm klimaat
Afrika gematigd of warm klimaat
Noord-Amerika gematigd of warm klimaat
Zuid-Amerika gematigd of warm klimaat
Australië gematigd of warm klimaat
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Daucuscarota_EU_C26-small.png
Daucuscarota_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.y4x0nw
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.y4x0nw

Pessimistisch scenario

Daucuscarota_EU_C85-small.png
Daucuscarota_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort