Artikel

Lathyrus nissolia L.

Graslathyrus

bron: Bernd Haynold (2007), Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Bernd Haynold (2007), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Lathyrus nissolia L.
The Plant list Lathyrus nissolia L.
Nederlandse naam GraslathyrusRelatie met cultuurgewas
lathyrus (o.a. pronkerwt) zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Zuid-, Midden- en West-Europa
Azië Zuidwest-Azië
Afrika Noord-Afrika
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Lathyrusnissolia_EU_C26-small.png
Lathyrusnissolia_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2016. doi:10.15468/dl.gnerbt
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2016. doi:10.15468/dl.gnerbt

Pessimistisch scenario

Lathyrusnissolia_EU_C85-small.png
Lathyrusnissolia_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort