Artikel

Lathyrus sylvestris L.

Boslathyrus

bron: Olivier Pichard (2007), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Olivier Pichard (2007), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Lathyrus sylvestris L.
The Plant list Lathyrus sylvestris L.
Nederlandse naam BoslathyrusRelatie met cultuurgewas
graserwt zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa niet in noordelijke en westelijke delen
Azië Kaukasus
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Lathyrussylvestris_EU_C26-small.png
Lathyrussylvestris_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.gl1dpm
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.gl1dpm

Pessimistisch scenario

Lathyrussylvestris_EU_C85-small.png
Lathyrussylvestris_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort