Artikel

Brassica napus L.

Koolzaad

bron: H. Zell (2009), Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: H. Zell (2009), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Brassica napus L.
The Plant list Brassica napus L.
Nederlandse naam KoolzaadRelatie met cultuurgewas
koolzaad primaire genenpool
knolraap secundaire genenpool
mosterd secundaire genenpool
crambe tertiaire genenpool
kool tertiaire genenpool
radijs tertiaire genenpool
rucola tertiaire genenpool
witte mosterd tertiaire genenpool
zwarte mosterd tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingeburgerd 17e eeuw
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa op veel plaatsen verwilderd en plaatselijk ingeburgerd
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika op veel plaatsen verwilderd en plaatselijk ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Brassicanapus_EU_C26-small.png
Brassicanapus_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.txcnmf
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.txcnmf

Pessimistisch scenario

Brassicanapus_EU_C85-small.png
Brassicanapus_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort