Artikel

Brassica rapa L.

Raapzaad

bron: Teun Spaans (2004), Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Teun Spaans (2004), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Brassica rapa L.
The Plant list Brassica rapa L.
Nederlandse naam RaapzaadRelatie met cultuurgewas
knolraap primaire genenpool
koolzaad secundaire genenpool
kool secundaire genenpool
mosterd tertiaire genenpool
crambe tertiaire genenpool
radijs tertiaire genenpool
rucola tertiaire genenpool
witte mosterd tertiaire genenpool
zwarte mosterd tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa oorspronkelijk Middellandse-Zeegebied, elders ingeburgerd
Azië oorspronkelijk Middellandse-Zeegebied, elders ingeburgerd
Afrika oorspronkelijk Middellandse-Zeegebied, elders ingeburgerd
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Brassicarapa_EU_C26-small.png
Brassicarapa_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.koooyg
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.koooyg

Pessimistisch scenario

Brassicarapa_EU_C85-small.png
Brassicarapa_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort