Artikel

Chenopodium album L.

Melganzenvoet

bron: Hugo.arg (2007), Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Hugo.arg (2007), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Chenopodium album L.
The Plant list Chenopodium album L.
Nederlandse naam MelganzenvoetRelatie met cultuurgewas
quinoa zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa in geheel Europa
Azië zeldzaam rond de evenaar
Afrika zeldzaam rond de evenaar
Noord-Amerika in geheel Noord-Amerika
Zuid-Amerika zeldzaam rond de evenaar
Australië in geheel Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Chenopodiumalbum_EU_C26-small.png
Chenopodiumalbum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.qsvji1
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.qsvji1

Pessimistisch scenario

Chenopodiumalbum_EU_C85-small.png
Chenopodiumalbum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort