Artikel

Fragaria moschata Duchesne

Grote bosaardbei

bron: Hermann Schachner (2006), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)
bron: Hermann Schachner (2006), publisher: Wikimedia Commons (pub.domain)

Naamgeving

GrinTax Fragaria moschata Weston
The Plant list Fragaria moschata (Duchesne) Duchesne
Nederlandse naam Grote bosaardbeiRelatie met cultuurgewas
aardbei tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 zeer sterke achteruitgang (75-100%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: ernstig bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Limburg

  • Sint-Pietersberg (NM [z])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa meest in Midden-Europa en Oost-Europa
Azië -
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Fragariamoschata_EU_C26-small.png
Fragariamoschata_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.mc6ppm
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.mc6ppm

Pessimistisch scenario

Fragariamoschata_EU_C85-small.png
Fragariamoschata_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort