Artikel

Humulus lupulus L.

Hop

bron: H. Zell (2010), Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: H. Zell (2010), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Humulus lupulus L.
The Plant list Humulus lupulus L.
Nederlandse naam HopRelatie met cultuurgewas
hop primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië tot in Centraal Siberië en Japan
Afrika -
Noord-Amerika grote delen van Noord-Amerika
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Humuluslupulus_EU_C26-small.png
Humuluslupulus_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.3feigq
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.3feigq

Pessimistisch scenario

Humuluslupulus_EU_C85-small.png
Humuluslupulus_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort