Artikel

Trifolium fragiferum L.

Aardbeiklaver

bron: Christian Fischer (2006), publisher: Wikimedia Commons  (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Christian Fischer (2006), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Trifolium fragiferum L.
The Plant list Trifolium fragiferum L.
Nederlandse naam AardbeiklaverRelatie met cultuurgewas
klaver zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa noordelijk tot in Zuid-Schotland en het Oostzeegebied
Azië Zuidwest-Azië
Afrika Noord-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trifoliumfragiferum_EU_C26-small.png
Trifoliumfragiferum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.8ulq4r
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.8ulq4r

Pessimistisch scenario

Trifoliumfragiferum_EU_C85-small.png
Trifoliumfragiferum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort