Artikel

Trifolium scabrum L.

Ruwe klaver

bron: Aroche (2006), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 2.5 Generic)
bron: Aroche (2006), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 2.5 Generic)

Naamgeving

GrinTax Trifolium scabrum L.
The Plant list Trifolium scabrum L.
Nederlandse naam Ruwe klaverRelatie met cultuurgewas
Rode klaver tertiaire genenpool
Witte klaver zelfde geslacht
Onderaardse klaver zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: gevoelig
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Friesland

 • Langesweach (SBB [m])

Zeeland

 • Grevelingen (SBB [z])
 • Kop van Schouwen (SBB [m])
 • Walcheren (SBB [m])
 • West-Zeeuws-Vlaanderen (SBB [m])

Zuid-Holland

 • Duinen van Goeree (NM [z])
 • Kop van Goeree (NM [m])
 • Quackgors (NM [m])
 • Scheelhoek (NM [z])
 • Volgerland (NM [m])

B) In genenbank

 • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

 • rood: vindplaatsen van de soort
 • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa West-Europa
Azië in Zuidwest-Azië, rondom de Middellandse Zee
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië Zuid-oost Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trifoliumscabrum_EU_C26-small.png
Trifoliumscabrum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.tihiea
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.tihiea

Pessimistisch scenario

Trifoliumscabrum_EU_C85-small.png
Trifoliumscabrum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort