Artikel

Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

Mierikswortel

bron: Pethan (2005), Wikimedia Commons (GFDL license)
bron: Pethan (2005), Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Armoracia rusticana Gaertn., Meyer & Scherbius
The Plant list Armoracia rusticana Gaertn., Meyer & Scherbius
Nederlandse naam MierikswortelRelatie met cultuurgewas
mierikswortel primaire genenpool
kool tertiaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen vrij zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Zuid-,Oost- en West-Europa
Azië Zuidwest-Azië
Afrika -
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Armoraciarusticana_EU_C26-small.png
Armoraciarusticana_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.lbgvpr
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.lbgvpr

Pessimistisch scenario

Armoraciarusticana_EU_C85-small.png
Armoraciarusticana_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort