Artikel

Vicia hirsuta (L.) Gray

Ringelwikke

bron: Kristian Peters (2005), publisher Wikimedia Commons  (GFDL license)
bron: Kristian Peters (2005), publisher Wikimedia Commons (GFDL license)

Naamgeving

GrinTax Vicia hirsuta (L.) Gray
The Plant list Vicia hirsuta (L.) Gray
Nederlandse naam RingelwikkeRelatie met cultuurgewas
wikke zelfde geslacht
faba boon zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië West-Azië
Afrika ingeburgerd
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië ingeburgerd
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Viciahirsuta_EU_C26-small.png
Viciahirsuta_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.8nqv9f
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.8nqv9f

Pessimistisch scenario

Viciahirsuta_EU_C85-small.png
Viciahirsuta_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort