Artikel

Atriplex pedunculata L.

Gesteelde zoutmelde

bron: Olivier Pichard (2006), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Olivier Pichard (2006), publisher: Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax -
The Plant list Atriplex pedunculata L.
Nederlandse naam Gesteelde zoutmeldeRelatie met cultuurgewas
tuinmelde zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 zeer sterke achteruitgang (75-100%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: ernstig bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Friesland

  • Nationaal Park Schiermonnikoog (NM [z], SBB [z])
  • Terschelling (SBB [z])

Groningen

  • Rottum (SBB [z])

Zeeland

  • Braakman (SBB [z])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa de zoutsteppen van Zuidoost-Europa en langs de kust van de Zwarte Zee, de Noordzee en de Oostzee
Azië de zoutsteppen van Midden- en Zuidwest-Azië
Afrika -
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Atriplexpedunculata_EU_C26-small.png
Atriplexpedunculata_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.l8plhc
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.l8plhc

Pessimistisch scenario

Atriplexpedunculata_EU_C85-small.png
Atriplexpedunculata_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort