Artikel

Bromus hordeaceus L.

Zachte dravik

bron: Rasbak (2005), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)
bron: Rasbak (2005), Wikimedia Commons (license CCASA 3.0 Unported)

Naamgeving

GrinTax Bromus hordeaceus L.
The Plant list Bromus hordeaceus L.
Nederlandse naam Zachte dravikRelatie met cultuurgewas
kweekdravik zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

  • geel-oranje: verspreidingsgebied

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië -
Afrika Noordwest Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd, met name West kant
Zuid-Amerika -
Australië ingeburgerd
bron: GBIF (onvoldoende gegevens Azië & Z.Amerika)
bron: GBIF (onvoldoende gegevens Azië & Z.Amerika)

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Bromushordeaceus_EU_C26-small.png
Bromushordeaceus_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.rpajey
Verspreidingsgegevens GBIF, juli 2017. doi:10.15468/dl.rpajey

Pessimistisch scenario

Bromushordeaceus_EU_C85-small.png
Bromushordeaceus_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort