Artikel

Festuca rubra L.

Rood zwenkgras

bron: Willem Braam, Verspreidingsatlas 2015
bron: Willem Braam, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Festuca rubra L.
The Plant list Festuca rubra L.
Nederlandse naam Rood zwenkgrasRelatie met cultuurgewas
rood zwenkgras primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen algemeen
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië Midden- en West-Azië
Afrika Noord-Afrika
Noord-Amerika ingeburgerd
Zuid-Amerika ingeburgerd
Australië Zuid-oost Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Festucarubra_EU_C26-small.png
Festucarubra_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.ezdyya
Verspreidingsgegevens GBIF, december 2016. doi:10.15468/dl.ezdyya

Pessimistisch scenario

Festucarubra_EU_C85-small.png
Festucarubra_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort