Artikel

Valerianella dentata (L.) Pollich

Getande veldsla

bron: Rob van Treuren, CGN 2014
bron: Rob van Treuren, CGN 2014

Naamgeving

GrinTax Valerianella dentata (L.) Pollich
The Plant list Valerianella dentata (L.) Pollich
Nederlandse naam Getande veldslaRelatie met cultuurgewas
Veldsla zelfde genus als cultuursoortFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit ingevoerd voor 1500
Trend sinds 1950 zeer sterke achteruitgang (75-100%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status RodeLijst: ernstig bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermeldingConservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Gelderland

 • Coehoorn (SBB [m])
 • Vennengebied (SBB [z])

Limburg

 • Genhoes (NM [z])
 • Gerendal (SBB [m])
 • Kunderberg (SBB [m])
 • Selzerbeekdal (NM [m])
 • Sint-Pietersberg (NM [z])
 • Vaals (SBB [m])
 • Wahlwiller Graven (SBB [z])

B) In genenbank

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

 • rood: vindplaatsen van de soort
 • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa vrijwel geheel Europa
Azië zuidwest
Afrika noordwest
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Valerianelladentata_EU_C26-small.png
Valerianelladentata_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.2nxud0
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.2nxud0

Pessimistisch scenario

Valerianelladentata_EU_C85-small.png
Valerianelladentata_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort