Artikel

Vicia tetrasperma subsp. gracilis (DC.) Ascherson & Graebner

Slanke wikke

bron: Nick van der Ham, Waarneming.nl 20140523
bron: Nick van der Ham, Waarneming.nl 20140523

Naamgeving

GrinTax Vicia parviflora Cav.
The Plant list Vicia parviflora Cav.
Nederlandse naam Slanke wikkeRelatie met cultuurgewas
faba boon zelfde geslacht
wikke zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 achteruitgang (25-50%)
Voorkomen zeer zeldzaam
Status Rode Lijst: kwetsbaar
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Limburg

  • Annendaalsbos (SBB [m])
  • Swalmdal (SBB [m])

Overijssel

  • Nijendal (SBB [m])

Zeeland

  • West-Zeeuws-Vlaanderen (SBB [m])

B) In genenbank

  • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • rood: vindplaatsen van de soort
  • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Zuid- en West-Europa
Azië Zuidwest-Azië
Afrika Noord-Afrika
Noord-Amerika Op een groot aantal plaatsen
Zuid-Amerika -
Australië Zuid-oost Australië
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Viciaparviflora_EU_C26-small.png
Viciaparviflora_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, januari 2018. doi:10.15468/dl.hl7bux
Verspreidingsgegevens GBIF, januari 2018. doi:10.15468/dl.hl7bux

Pessimistisch scenario

Viciaparviflora_EU_C85-small.png
Viciaparviflora_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort