Artikel

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcangeli

Strandbiet

bron: Roel Hoekstra, CGN 2014
bron: Roel Hoekstra, CGN 2014

Naamgeving

GrinTax Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang.
The Plant list Beta vulgaris L.
Nederlandse naam StrandbietRelatie met cultuurgewas
biet primaire genenpoolFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 stabiel of toename
Voorkomen zeldzaam
Status thans niet bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

  • bron: Verspreidingsatlas.nl
  • rood: vindplaatsen vanaf het jaar 2000
  • blauw: oude vindplaatsen waar de soort vanaf 2000 niet meer waargenomen is.

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa Middellandse-Zeegebied,West-Europese kusten en de ingang van de Oostzee
Azië Middellandse-Zeegebied
Afrika Middellandse-Zeegebied
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Betavulgaris_EU_C26-small.png
Betavulgaris_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.r0wnha
Verspreidingsgegevens GBIF, augustus 2016. doi:10.15468/dl.r0wnha

Pessimistisch scenario

Betavulgaris_EU_C85-small.png
Betavulgaris_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort