Artikel

Trifolium micranthum Viv.

Draadklaver

bron: Hans Toetenel, Verspreidingsatlas 2015
bron: Hans Toetenel, Verspreidingsatlas 2015

Naamgeving

GrinTax Trifolium micranthum Viv.
The Plant list Trifolium micranthum Viv.
Nederlandse naam DraadklaverRelatie met cultuurgewas
klaver zelfde geslachtFLORON gegevens (2014)
Indigeniteit oorspronkelijk inheems
Trend sinds 1950 sterke achteruitgang (50-75%)
Voorkomen zeldzaam
Status Rode Lijst: bedreigd
Wettelijke bescherming geen vermelding

Conservering in Nederland

A) In natuurgebieden per provincie

Bij deelgebied wordt link naar overkoepelend gebied gegeven.

z = zeker, m = mogelijk
(zie: Over CWRnl / Methodiek)

Friesland

 • Ameland (SBB [m])
 • Gaasterland (SBB [z])
 • Nationaal Park Schiermonnikoog (SBB [z], NM [z])
 • Terschelling (SBB [z])
 • Vlieland (SBB [z])

Limburg

 • Maasoevers Limburg (SBB [m])
 • Rivierduintjes (NM [m])

Noord-Brabant

 • Oeffelter Meent (SBB [m])

Noord-Holland

 • Duinen van Texel (SBB [z])
 • Schoorlse Duinen (SBB [z])

Zeeland

 • Grevelingen (SBB [m])
 • Kop van Schouwen (SBB [m])
 • Schouwen-Duiveland (SBB [m])
 • Slot Haamstede (NM [m])
 • Walcheren (SBB [z])
 • Zuid-Beveland (SBB [m])
 • Zuidkust van Schouwen (NM [z])

Zuid-Holland

 • Duinen van Goeree (NM [z])
 • Volgerland (NM [m])

B) In genenbank

 • CGN: geen materiaal

© NDFF, 2015
© NDFF, 2015

Legenda verspreidingskaarten

bovenste kaart:

 • rood: vindplaatsen van de soort
 • groen: beheertypenkaart met gebieden die voor beheerssubsidie in aanmerking komen (grotendeels gelijk aan de Ecologische Hoofdstructuur). Waterbeheertypen zijn niet in de figuur opgenomen (IJsselmeer, Markermeer en alle Friese meren, Randmeren & Vechtplassen).

- - - - - - - - - -

onderste kaart:

Verspreidingsgebied
Europa rondom de Middellandse Zee en West-Europa
Azië -
Afrika Noord-west Afrika
Noord-Amerika -
Zuid-Amerika -
Australië -
bron: wilde-planten.nl, 2015
bron: wilde-planten.nl, 2015

Verwachte verspreiding door klimaatverandering

Voorspeld verspreidingsgebied van de soort in 2070 in de Europese regio en in Nederland t.o.v. het huidige geschikte gebied onder een optimistisch en een pessimistisch klimaatveranderingsscenario (zie: Over CWRnl / Methodiek). Klik op een kaartje voor vergroting.

legenda.gif

Optimistisch scenario

Trifoliummicranthum_EU_C26-small.png
Trifoliummicranthum_NL_C26-small.png
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.syc5v0
Verspreidingsgegevens GBIF, juni 2016. doi:10.15468/dl.syc5v0

Pessimistisch scenario

Trifoliummicranthum_EU_C85-small.png
Trifoliummicranthum_NL_C85-small.png

Meer informatie over de soort